Litteraturliste

Lemche, Niels Peter: Det Gamle Israel, Det israelitiske samfund fra sammenbrudet af bronzealderkulturen til hellenistisk tid. 4 oplag. København 1991. (Lemche).

Müller, Lisbeth og Morgens: Bibelens Hvem Hvad Hvor, særudgave af           Bibelen kulturhistorie (4). København 1980. (Müller).

Nielsen, Eduard: Det Gamle Israels Religion, 4 udgave, København 1979. (Nielsen).

Strange, John og Svend Biørn: Bibelen I Kulturhistorisk Lys, Bind 3, Israel i Kongetiden.Redigeret af Svend Holm-Nielsen m.fl.København 1969. (Strange og Biørn).

Samt henvisninger til GT.