Mindestenen over Hans Nielsen Smed i Korning. Indskriften lyder: HANS NIELSEN SMED 1771-1842 DE STÆRKE JYDERS FORKÆMPER DIN TRO VAR FAST SOM HAMMERENS SLAG OG SVIGTEDE IKKE PÅ KAMPENS DAG

Mindestenen over Peder Lauersen på Rårup kirkegård. Indskriften lyder: PEDER LAUERSEN 1763-1835 STIFTER AF DE STÆRKE JYDER I RAARUP

Mindepladen over Peder Frandsen i Uldum kirkes våbenhus. Indskriften lyder: TIL MINDE OM TJENESTEKARL PEDER FRANDSEN (RYTTER) * I TYRSTING 30-11-1737 + I ULDUM 1-4-1810 …DU SKAL TÆNKE PÅ EVIGHEDEN…

Den tidligere forskole for De Stærke Jyder i Gl. Sole. Der er nu indrettet mindestue for De Stærke Jyder. Billedet taget 2012

Løsning havde De stærke Jyder deres privat skole helt op til 1968, og indtil 1998 har skolegården og cykelskuret været intakt; Men der er nu ved at blive bygget rundt om den gamle skole, så kun stuehuset står nu. Billedet er fra 1999,hvor byggerod omkring huset tydelig ses.