LITTERATURLISTE:

Bay, Sv. Aage: Den evangelisk-lutherske kirke. Fra ortodoksi til exstentialisme. Haslev 1973. (Bay).

Bramming, Torben: Tidehvervs Historie. Viborg 1993. (Bramming).

Christensen, Peder: Noget om "De stærke Jyder" Artikel i Haderslev Stiftbog 1967. Haderslev 1967. (Christensen).

Elkjær, Sigurd: Hans Nielsen Smed. En fortælling om De stærke Jyder i Korning . Udgivet første gang 1918. (Elkjær).

Hansen, Therkel: Øster Snede Sogn. De stærke Jyders sogn. Holbæk 1991. (Hansen).

Hegnsvad, Herluf: Hans Nielsen Smed og hans slægt. Et bidrag til De stærke Jyders historie. Skive 1956. (Hegnsvad).

  • : De stærke Jyder. Artikel i "Bjerre Herreds Bogen". Glud 1963. (Hegnsvad Bjerre Herred.).
  • : m.fl. Vækkelsernes frembrud i Danmark , bind 4 . Redigeret af A. Pontoppidan Thyssen. Århus 1967 (Hegnsvad vækkelser).

Holm, Frans: Fra Bjerge og Hatting Herred. Horsens 1922. (Holm).

Koch, Hal: Kirkens Historie. Fra aposteltid til atomtid. København 1973. (Koch kirkens historie).

  • : Danmarks Kirke gennem Tiden. København 1960. (Koch).

Jakobsen, Hans Borup: De stærke Jyder. Jelling 1976. (Jakobsen).

Lausten, Martin Schwarz: Danmarks Kirkehistorie. 2. Udgave.Viborg 1987. (Schwarz Lausten).

Lindhard, P.G.: Vækkelser og kirkelige retninger. 2. Udgave København 1959. (Lindhard).

Nielsen, Thomas: De stærke Jyder. Håndskreven manuskript til en artikle optaget i Vejle Amts Folkeblad 13 juli 1888.

Therkelsen, Holger Verner. Minder fra De stærke Jyders Land. Horsens 1993. (Therkelsen).

Thomsen, Niels: De stærke Jyder og Haugianerne. Breve fra en vækkelse, København 1960. (Thomsen).

Thyssen, A. Pontoppidan: Dansk præste og Sognehistorie. Haderslev Stift, Hednested Provsti. Århus 1989. (Thyssen).